مجلس لیست کارشناسان طرح صیانت را منتشر کند

مدیرعامل پیام‌رسان گپ آمارهای اعلام شده از سوی مرکز ملی فضای مجازی درباره ترافیک پیام‌رسان‌های داخلی را به دور از واقعیت دانست و از مجلس خواست تا لیست اسامی و ...